Zaplecze organizacyjno – techniczne:

 • Kierownictwa Robót Nawierzchniowych wyposażone w cztery kompletne zestawy maszyn do wykonywania nawierzchni bitumicznych oraz doświadczonych operatorów,
 • Kierownictwo Robót Ziemnych i Podbudów,
 • Kierownictwo Robót Wykończeniowych i Utrzymaniowych
 • Baza Sprzętu i Transportu obejmująca ogółem 97 jednostek sprzętowych i 53 jednostki transportowe.
  • samochody samowyładowcze 4-osiowe MAN, Mercedes,
  • ciągniki siodłowe z naczepami wywrotkami oraz naczepami niskopodwoziowymi
  sprzęt do wykonywania nawierzchni bitumicznych:
  • walce stalowe wibracyjne o masie od 1,6t do 11,5t firm Dynapac, Stavostroj, Ammann,
  • rozkładarki mieszanek mineralno bitumicznych o szerokości roboczej stołu od 0,8m do 11,0m firm Dynapac, Ingersoll Rand Titan, Vogele
  • skrapiarki bitumu Hydrog na podwoziu samochodów MAN i Scania
  • mini ładowarki Bobcat oraz inny drobny sprzęt pomocniczy
  sprzęt do wykonywania robót ziemnych i podbudów:
  • ładowarki o pojemności łyżek od 2,0 do 3,5m3
  • równiarki Mista
  • walce do robót ziemnych oraz walce ogumione
  sprzęt do robót wykończeniowych i utrzymaniowych:
  • ścinarka poboczy
  • maszyny do wykonywania poboczy
  • ciągniki rolnicze, beczki asenizacyjne i inny drobny sprzęt pomocniczy
 • Zakład Produkcji Kruszyw do podbudów i nawierzchni mineralno – asfaltowych o rocznej wydajności 80 – 100 tys. ton – w ramach działalności wykonywanej przez PRDM sp. z o.o.
 • Wytwórnia Mas Bitumicznych Ammann Global o wydajności 160 Mg/h z zapleczem składowo – magazynowym, o rocznej produkcji 70 – 100 tys. ton mieszanek mineralno – asfaltowych, w tym SMA
 • Laboratorium Drogowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i wykonujące niezbędne badania kruszyw i mieszanek mineralno – asfaltowych oraz pełniące ciągły nadzór nad procesem produkcyjnym i prowadzonymi budowami.