Ważniejsze realizacje:

 • Rozbudowa drogi krajowej nr 8 odc. przejście przez m. Korycin dł. 1,075 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 50 odc. Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki dł. 35,385 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 16 odc. Klusy – Ruska Wieś dł. 9,4 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 61 odc. Stawiski – Grabowo dł. 4,38 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 61 odc. przejście przez m. Rajgród dł. 4,517 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 58 odc. Biała Piska - Szczuczyn dł. 6,242 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 58 odc. Biała Piska - Szczuczyn dł. 4,861 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 16 ul. Przemysłowa w Ełku dł. 1,348 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 65 ul. Piłsudskiego w Grajewie dł. 1,395 km
 • Przebudowa drogi krajowej nr 65 ul. Wojska Polskiego w Grajewie dł. 0,527 km
 • Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 656 Staświny – Zelki – Ełk dł. 4,983 km
 • Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 661 Cimochy – Kalinowo dł. 2,908 km
 • Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w m. Wieliczki dł. 1,43 km
 • Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Korycin dł. 12,118 km
 • Przebudowa ciągu komunikacyjnego w przemysłowej dzielnicy Grajewa ul. Wiórowa i Robotnicza dł. 1,117 km
 • Przebudowa ciągu komunikacyjnego w przemysłowej dzielnicy Grajewa ul. Braci Świackich dł. 1,596 km
 • Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie gmin Janów i Korycin dł. 5,987 km
 • Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne dł. 12,57 km
 • Przebudowa Szlaku Tatarskiego dł. 6,687 km
 • Integracja dróg gminy Korycin i Suchowola dł. 12,784 km