Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.
19-203 Grajewo , ul. Robotnicza 4
tel.fax. (0-86) 272 32 31, 272 32 32,
NIP 719-14-68-550
Regon 451196287


mgr inz. Tomasz Kulikowski prezes zarzadu
mgr inz. Tomasz Kulikowski prezes zarzadu