UNIDROG

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4
19-200 Grajewo
Podlaskie, Polska

NIP: 7191001964
REGON: 450099926
KRS: 0000096769

unidrog@grajewo.com
tel/fax: +48 86 272 69 01
tel: +48 86 272 69 02
tel: +48 86 272 69 03

Władze Spółki:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4
19-200 Grajewo
Podlaskie, Polska

tel/fax: +48 86 272 32 31
tel: +48 86 272 32 32

Władze Spółki:

Baza Sprzętu i Transportu UNIDROG

ul. Fabryczna 2
19-203 Grajewo
Podlaskie, Polska

tel/fax: +48 86 273 87 73