Ostatnie realizacje

-

-

-

-

-

-

Więcej

UNIDROG - partnarzy i nagrody

Kilka słów o firmie UNIDROG

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG sp. z o.o. powstało w 1994 roku jako firma rodzinna, tworząc od podstaw swoje struktury kapitałowe i organizacyjno – techniczne. Siedzibą spółki jest miasto Grajewo leżące na skraju Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego oraz Pojezierza Mazurskiego w obrębie drogi krajowej nr 61 i 65 w województwie podlaskim.

Aktualności Osiągnięcia Realizacje Zaplecze Galeria Kontakt

Terenem działania firmy jest obszar Polski, a szczególnie województwa:

 • podlaskie,
 • warmińsko – mazurskie,
 • mazowieckie.


PDM UNIDROG sp. z o.o. oraz zależne kapitałowo Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. posiadają stabilną, doświadczoną i dobrze wyszkoloną kadrę techniczno – inżynierską, ekonomiczno – finansową oraz wykwalifikowaną załogę. Dysponuje nowoczesnym parkiem sprzętowo – transportowym, bazą techniczną oraz wygodnym zapleczem administracyjno – socjalnym.Spółka jest:

 • właścicielem 92,56% Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie od 2004 roku,
 • członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) od 1998 roku. Jej prezes Adam Kulikowski był wiceprezydentem OIGD od 2006 roku, od maja 2012 jest Prezydentem OIGD.
 • członkiem Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EPTB) od 2004 roku.

Główni inwestorzy:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Białymstoku oraz Oddział w Olsztynie,
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Olsztynie,
 • Zarządy Dróg Powiatowych, Burmistrzowie i Wójtowie województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.

Działalność spółki:

 • budowa, przebudowa i modernizacja dróg wszystkich kategorii,
 • bieżące utrzymanie dróg,
 • produkcja kruszyw drogowych do mieszanek mineralno – asfaltowych,
 • produkcja mieszanek mineralno – asfaltowych (beton asfaltowy do budowy dróg, lotnisk i innych obiektów drogowych).

Partnerzy współpracujący:

 • Budimex S.A.
 • Eurovia Polska S.A.
 • Bilfinger Berger Budownictwo sp. z o.o. – wcześniej Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
 • Przedsiębiorstwa Drogowe i Mostowe województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.